Renovera

Förändringar i lägenhet

Samtliga förändringar och renoveringar av lägenhet måste godkännas av styrelsen innan arbete får starta. Dessutom krävs bygganmälan och bygglov för väsentliga förändringar som beskrivs på Stadsbyggnadskontorets hemsida. Det är mycket viktigt för föreningen och medlemmarna att detta efterföljs så att fastighetens funktion och konstruktion bibehålls under alla omständigheter.

I samband med renovering eller ombyggnad av våtutrymme så ska avloppstam, varmvatten, kallvatten och varmvattencirkulationsledningar bytas ut. Samtliga ledningar och rör byts från taket i lägenheten där renoveringen sker ner till grannens tak, ett så kallat inkrementellt stambyte. Föreningen står för kostnaden av de vertikala delarna och åtgärden i grannens tak under förutsättning att offert lämnas och godkänns av Styrelsen innan arbetet startar.

Renovera badrum – läs mer här: Renovera badrum

Renovera kök –  läs mer här: Renovera kök