Andrahandsuthyrning

All andrahandsuthyrning av din lägenhet kräver tillstånd. Föreningen tar ut en avgift à 10% av ett basbelopp för andrahandsuthyrning.

Skicka in en ansökan till styrelsen inklusive ett andrahandskontrakt med hyresgästen.

Styrelsen godkänner ansökan om andrahandsuthyrning på styrelsemöte som oftast sker en gång i månaden. Kontakta styrelsen om du har andra frågor.