Soprum

  • Pappersinsamling sker i det blå insamlingskärlet i soprummet.
  • Övriga större insamlingskärl är till för kartonger, emballage samt mindre ”skrymmande” sopor.
  • Elektronisk utrustning slängs i separata behållare för lampor, batterier respektive elektronik i soprummet.
  • Vanliga hushållssopor och matavfall slängs i sopnedkastet inne på gården.

Så kallade grovsopor får avlägsnas i grovsoprummet i de två befintliga behållarna. Restriktioner finns för vad som får kastas.

För att hålla nere kostnaderna så bör alla grovsopor stuvas på bästa sätt. Ex. kartonger bör rivas sönder och plattas till.