Soprum

  • Pappersinsamling sker i det blå insamlingskärlet i soprummet.
  • Övriga större insamlingskärl är till för kartonger, emballage samt mindre ”skrymmande” sopor.
  • Elektronisk utrustning slängs i separata behållare för lampor, batterier respektive elektronik i soprummet.
  • Vanliga hushållssopor slängs i sopnedkastet inne på gården eller direkt i ’rotundan’ nere i soprummet.

Så kallade grovsopor får avlägsnas i grovsoprummet i de två befintliga behållarna. Restriktioner finns för vad som får kastas. Se anslag på grovsoprummets dörr.

För att hålla nere kostnaderna så bör alla grovsopor stuvas på bästa sätt. Ex. kartonger bör rivas sönder och plattas till.

Tömning

De större insamlingskärlen i soprummet töms på tisdagar ojämna veckor. Vid behov av extra tömning mejla styrelsen.