Ordningsregler

För vår gemensamma trivsel och säkerhet

 • Undvik rökning i gemensamma utrymmen samt direkt utanför porten.
 • Om rökning sker på gården, stå inte i hörnet eller nedanför fönster så rök drar in i lägenheterna, fimpa i askfat.
 • Renovering och störande arbete får endast utföras mellan kl 08-18.00 på vardagar
 • När något går sönder/inte fungerar meddela förvaltaren:
  • Akuta ärenden, se telefonnummer på anslagstavlorna i trapphusen
  • Ej akuta ärenden, lägg ett meddelande i gröna brevlådan i källaren, alternativt skriv ett e-mail till styrelsen@valkyrian5.se
 • I föreningen så respekterar vi varandra och undviker störande ljud mellan kl 22-08.
 • Vi hjälps åt att hålla snyggt från skräp i gemensamma utrymmen och gård.
 • Port/källar/vindsnycklar får inte överlåtas, alla medlemmar måste ha kontroll över sina nycklar.
 • Ställ inte upp portar, se till att porten går i lås.
 • Lämna inte ut portkoden till obehöriga.
 • Lämna inte fönster och balkongdörrar öppna utan bevakning, så att fåglar kan komma in i trapphuset och bygga bo.