Ordningsregler

För vårt mål med en välskött trivsam förening och fastighet

  • Rökning i gemensamma utrymmen, på innergård samt direkt utanför porten ska undvikas helt
  • Renovering och störande arbete får endast utföras mellan kl 08-18.00 på vardagar
  • När något går sönder/inte fungerar i fastigheten t.ex lampor i trapphus eller tvättstuga mm, meddela förvaltaren:
  • I föreningen så respekterar vi varandra och undviker störande ljud mellan kl 22-08. Vid renovering och fest så ska information sättas upp i trapphus med info till grannar och med tel nr för kontakt
  • Vid renovering av badrum/kök så är det viktigt att involvera styrelsen tidigt och få ett ok inför renovering. Kortfattat vad ni bör tänka på nedan, fullständig info kring vad som gäller finns här : Renovera kökRenovera badrum
  • Kontakta styrelsen på styrelsen@valkyrian5.se och informera om era planer
  • Trapphusen är nyrenoverade och ska vårdas ömt! Inför renovering ska berört trapphuset besiktas och dokumenteras. Återställning efter skador i samband med renovering står medlem för
  • Vid renovering av badrum & kök så krävs det alltid att det i samband med renovering utförs en trestegsbesiktning där dokumentation och godkänt protokoll skickas in till styrelsen. Läs mer om vad det innebär här: https://bkskonsulter.se/besiktning-badrum/
  • Kostnaden för trestegsbesiktning delas lika mellan medlem och föreningen. De två bolag som kan användas är: