Kök

Anvisning för köksrenovering

I skadeförebyggande och kostnadsbesparande syfte skall följande tillämpas vid ombyggnation av kök:

 

Vid ombyggnation av kök skall ansökan om ombyggnation skickas till föreningens styrelse. Av ansökan skall framgå vilka arbeten som skall utföras och av vem. Till ansökan skall bifogas eventuell ritning, kopia på intyg att VVS-entreprenör är auktoriserad av Säker Vatten och för elektriker behörighetsintyg från Elsäkerhetsverket.

 

Inget arbete får påbörjas innan styrelsen gett skriftligt tillstånd för ombyggnationen.

 

Trapphusen är nyrenoverade och ska vårdas ömt! Inför renovering ska berört trapphuset besiktas och dokumenteras. Återställning efter skador i samband med renovering står medlem för.

 

Om arbete med tappvatten- eller avloppsledningar skall utföras, skall entreprenören vara godkänd av Säker Vatten. Se www.sakervatten.se för mer information.

 

Skall elarbeten utföras, skall anlitad elektriker vara behörig. Denna information fås av Elsäkerhetsverket. Se e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget. På begäran ska installationsintyg lämnas av elektrikern.

 

På arbetsplatsen ska det alltid finnas minst en person i arbetsledande ställning som talar svenska.

 

Vanligen utförs tre besiktningar i tre olika stadier. Om ändring av tappvatten- eller avloppsledningar görs, skall ändringen besiktigas av föreningen innan dessa ledningar byggs för eller gjuts igen. Föreningen skall dessutom göra en mellan- och slutbesiktning via en besiktningsman. Besiktningsprotokollet är en värdehandling som kan visas upp för köpare eller föreningen. Besiktningarna bekostas till hälften av bostadsrättshavaren och till hälften av föreningen och för kök är det BKS konsulter som vi använder. (https://bkskonsulter.se/besiktning-kok/)

  1. Besiktning av avloppsledning/groda
  2. Besiktning av tätskikt
  3. Besiktning av ytskikt