Blanketter

Andrahandsuthyrning

För andrahandsuthyrning behöver du som medlem skicka in en ansökan till föreningen samt att du behöver teckna ett andrahandskontrakt med hyresgästen.

Här kan du ladda ner blanketten för ansökan om andrahandsuthyrning respektive blanketten för andrahandsuthyrning.

Styrelsen godkänner ansökan om andrahandsuthyrning på styrelsemöte som oftast sker en gång i månaden. Kontakta styrelsen för övriga frågor.

Motion

Skicka motioner via mail till styrelsen.